Doyobi

Nhiệm vụ của Doyobi là giúp trẻ em phát triển thành những người có tư duy ban đầu và phát triển ý thức về mục đích. Doyobi tạo các video hướng dẫn tương tác để dạy mã hóa và khoa học.
Được thiết kế để nuôi dưỡng sự tò mò, sáng tạo và tư duy phát triển. Các lớp học của Doyobi sử dụng hướng dẫn kết hợp, học theo nhịp độ tự chủ và nội dung tương tác.
Doyobi là một sự thay đổi từ Saturday Kids, trường học lập trình đầu tiên của Singapore dành cho trẻ em. Chương trình giảng dạy của Doyobi được sử dụng trong Code In The Community, chương trình viết mã miễn phí lớn nhất ở Singapore, được hỗ trợ bởi Google và IMDA.

Contact Information
79 Anson Road #23-01, Singapore, 079906, SG

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)