edm8ker

edm8ker được đầu tư sâu vào tương lai của những tâm hồn trẻ thơ. edm8ker muốn phát triển tiềm năng của mỗi thanh niên đang đi học – để họ có thể lớn lên trở thành nhà lãnh đạo, nhà tư tưởng, nhà đổi mới và câu chuyện thành công mà họ được định sẵn.
edm8ker tin rằng giáo dục dành cho nhà sản xuất có thể là nền tảng tốt nhất để phát triển niềm yêu thích ham học hỏi và xây dựng sự tự tin để giải quyết các vấn đề quan trọng. Để đạt được mục tiêu này, edm8ker tận dụng các phương pháp sư phạm học tập đã được chứng minh, được hỗ trợ bởi công nghệ.
Tầm nhìn của chúng tôi là biến các nhà giáo dục ngày nay thành những người giỏi, để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận với một tương lai tươi sáng hơn.

Contact Information
1 Tampines Street 73, Singapore 528704

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)