English Language School

English Language School được thành lập tại Zielona Góra vào năm 1996. Trường bắt đầu kinh doanh với các khóa đào tạo cho trẻ em và người lớn về 8 cấp độ thông thạo do các giáo viên đến từ Vương quốc Anh thực hiện. Dần dần điều chỉnh theo nhu cầu của sinh viên, English Language School mở rộng cung cấp các khóa học đàm thoại, luyện thi và các khóa học về ngành cho các công ty và quản lý nhà nước. Trường học cũng thử nghiệm kết hợp các phương pháp giảng dạy bằng cách tạo ra các chương trình độc quyền của riêng mình phù hợp với yêu cầu và nhu cầu của học sinh.

Contact Information

CEO Info (Membership only )

Related Listing
Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)
Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)