EtonHouse

EtonHouse cố gắng nâng niu, tôn vinh và tôn trọng bản sắc riêng của con bạn. EtonHouse tin tưởng vào tiềm năng của mỗi đứa trẻ và tại EtonHouse, các nhà giáo dục luôn sẵn sàng nuôi dưỡng và mang lại những điều tốt nhất. lộ trình giáo dục hoàn chỉnh từ nhóm chơi đến trường trung học cũng nhằm mục đích phát triển những người học có tính tương tác cao, những người có tư duy phản biện và người giải quyết vấn đề.

Contact Information
178 Clemenceau Avenue #06-00
Haw Par Glass Tower S 239926

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)