Helen Doron English

Helen Doron English cho phép trẻ nhỏ tiếp thu kiến ​​thức thông qua củng cố tích cực, giảng dạy trực tiếp, vui chơi, âm nhạc và thử nghiệm — tất cả đều trong môi trường song ngữ. Chương trình giảng dạy của Helen Doron English dựa trên nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới và được phát triển bởi đội ngũ sư phạm của chúng tôi, và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

Contact Information

CEO Info (Membership only )

Related Listing