International School Of Languages Warsaw

Trường Ngôn ngữ Quốc tế Warsaw là một trường ngôn ngữ chuyên nghiệp và thân thiện được thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Giao tiếp, giáo dục và tinh thần cởi mở là trọng tâm của ISLW. Giáo viên của chúng tôi say mê khám phá những địa điểm mới và gặp gỡ mọi người.

Contact Information
ul.Klimczaka 8 02-972 Warszawa, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)