JULES CORPORATION

Phương pháp giáo dục của JULES trang bị cho trẻ em các kỹ năng tư duy: sáng tạo, phân tích và giải quyết vấn đề – phát triển tài sản quan trọng nhất để thành công trong thế kỷ 21, trí óc nhanh nhẹn và sáng tạo. JULES dạy trẻ em ở độ tuổi nhỏ nhất, nơi tác động đến sự phát triển nhận thức là tối đa (từ 4 đến 8 tuổi); để trẻ em sẽ có một nền tảng vững chắc để đáp ứng các nhu cầu luôn thay đổi trong tương lai – bất kể hệ thống giáo dục hiện hành là gì.

Contact Information
71 Ayer Rajah Crescent #06-25 Singapore 139951

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)