Oferteo

Krzysztof Szafarowicz đã tiến hành đào tạo OHS định kỳ cho 40 người trong cơ sở giáo dục của Oferteo. Khóa đào tạo được thực hiện một cách rất thú vị, khuyến khích sự lắng nghe. Ông Krzysztof là một người có năng lực về sức khỏe và an toàn và rất giao tiếp, có khiếu hài hước. 

Contact Information
ul. Świeradowska 51-57/102A, 50-559 Wrocław, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)