Perspektywa

Perspektywa cung cấp chương trình học vẽ độc đáo ‘từ đầu’ cho phép tiến bộ rất nhanh. Perspektywa dạy vẽ cho các ứng viên nghiên cứu và những người có sở thích. Perspektywa cung cấp sự chuẩn bị hiệu quả cho các kỳ thi vào ngành kiến ​​trúc tại Đại học Công nghệ Warsaw và các khoa của Học viện Mỹ thuật. 

Contact Information

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)