Politechnika Gdańska

Đại học Công nghệ Gdańsk, một trong những trường lâu đời nhất ở Ba Lan, là một trường đại học công lập tự trị. Nó bao gồm 8 khoa. Trường đại học sử dụng hơn 2.800 nhân viên, bao gồm khoảng 1.300 giáo viên giảng dạy.

Contact Information
Gabriela Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)