School of Concepts

School of Con Concept là chương trình giảng dạy đầu tiên từng đoạt giải thưởng đi sâu vào tâm trí của trẻ, giúp chúng có thể thu thập thông tin bằng cách đặt nền tảng vững chắc đầu tiên về khả năng đọc viết. School of Con Concept tham gia vào việc học dựa trên ngữ âm cũng như dựa trên trò chơi, do đó tạo ra một môi trường học tập vui vẻ, sôi động và tương tác cho các em nhỏ. Đôi khi School of Con Concept cũng tổ chức các buổi hội thảo và hành trình học hỏi để các em học hỏi kinh nghiệm và mang về cho gia đình những kỷ niệm quý giá.

Contact Information
10 Eunos Road 8 Singpost Centre
#02-132 Singapore 408600

CEO Info (Membership only )

Related Listing