Szkolaatut

Szkolaatut tổ chức các khóa đào tạo và dạy nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực kỹ năng cứng và mềm, dành cho cả cá nhân cũng như các công ty và văn phòng.

Contact Information
05-500 Piaseczno, Emilii Plater 1a/53, Warsaw, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)