Tarbonus

TARBONUS là nhà xuất bản hàng đầu trên thị trường Ba Lan về các ấn phẩm chuyên ngành trong lĩnh vực luật lao động, sức khỏe và an toàn, phòng cháy chữa cháy và xây dựng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đào tạo tại các chi nhánh của mình ở: Kraków, Kielce, Tarnobrzeg, Warsaw và Poznań.

Contact Information
Tarbonus Sp. z o.o., Bociana 17, 31-231 Krakow, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)