THPT Thái Phiên

Trường THPT Thái Phiên được thành lập ngày 07/11/1960 là trường cấp III đầu tiên ở Hải Phòng được xây dựng hoàn toàn mới trong chế độ Xã hội chủ nghĩa. Cùng với việc tập trung xây dựng trường sở, đội ngũ giáo viên đầu tiên của trường đuợc tuyển chọn từ nhiều trường trong thành phố. Đó là những thầy giáo, cô giáo có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm cao trước nhiệm vụ, dẫu biết rằng sự nghiệp giáo dục ở một ngôi trường mới có rất nhiều khó khăn, vất vả. Lớp học sinh đầu tiên của trường được tập hợp từ Trường dân lập Phan Chu Trinh và tuyển thêm đầu năm học mới. Phấn khởi trước chủ trương, quyết định đùng đắn của lãnh đạo thành phố, thầy trò nhà trường đã dồng sức chuẩn bị cho khai giảng năm học mới….

Contact Information
258 Đường Đà Nẵng, Hải Phòng

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)