Ujd edu Poland

Nền tảng học trực tuyếncủa Đại học Khoa học Đời sống và Nhân văn Jan Długosz ở Częstochowa. Cung cấp khóa học đào tạo cho sinh viên.

Contact Information
ul. Waszyngtona 4/8 42 - 200 Częstochowa, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)