Uniwersytet Jagielloński

Đại học Jagiellonian là cơ sở giáo dục đại học lâu đời nhất ở Ba Lan và là một trong những trường lâu đời nhất ở Châu Âu. Nó được thành lập vào ngày 12 tháng 5 năm 1364 bởi vua Ba Lan Casimir Đại đế. Năm Thánh 2014 đánh dấu kỷ niệm 650 năm sự kiện đáng chú ý này.

Contact Information
ul. Gołębia 24 31-007 Kraków, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)