VR Training

VR Training tiến hành các khóa học, đào tạo và hội thảo phát triển các kỹ năng về năng lực mềm, chuyên môn, quản lý, tạo động lực, phát triển chung và đàm phán. Ngoài ra, VR Training tổ chức các khóa học chuyên biệt về các lĩnh vực như: sơ cấp cứu, kế toán và thuế, luật lao động, …

Contact Information
ul. Kazimierza Jagiellończyka 38 10-062 Olsztyn, Poland

CEO Info (Membership only )

Related Listing

Lastest episode of "EdTech Vietnam indepth insights" | International perspectives on Vietnam's EdTech

Annoucing event: White Paper & Vietnam's EdTech Ranking 2023 (08/2023)