EdTech Agency tại sự kiện “Việt Nam – ROK XR Business Day 2023”

Đây là sự kiện được bảo trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin phối hợp cùng thành phố đô thị Busan Metropolitan, và tổ chức bởi cơ quan xúc tiến công nghiệp, công nghệ thông tin Hàn Quốc nhằm đưa các doanh nghiệp Hàn quốc sang kết nối, giao thương tại Việt Nam.
Edtech Agnecy nhận lời mời từ Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin Busan tham gia giao lưu cùng các doanh nghiệp liên quan tại sự kiện. Chúng tôi rất vui khi các đơn vị Edtech Hàn quốc đang quan tâm và xem xét Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong kế hoạch mở rộng thị trường bên ngoài Hàn quốc. Edtech Agency đã có những trao đổi, tư vấn nhanh với các đơn vị về các bước cần thiết để gia nhập thị trường Edtech Việt Nam.
———————————–
#edtechmarket #edtechvietnam #edtechevents

Có thể là hình ảnh về 2 người, bàn và văn bản