Ngày hội giáo dục Châu Á (09-11/11/2021)

Tại EDUtech Asia, chúng tôi giới thiệu tất cả những gì tuyệt vời nhất trong đổi mới công nghệ giáo dục. Tập hợp đội ngũ hàng đầu từ lĩnh vực giáo dục và công nghệ. Chúng tôi đã tạo ra một thị trường giáo dục châu Á không giống bất kỳ thị trường nào khác. Với trọng tâm là mang lại thành công về tiếp thị và phát triển kinh doanh cho các nhà tài trợ và triển lãm của chúng tôi. Edutech Asia là cơ hội tốt để giới thiệu các sản phẩm, ý tưởng và sáng tạo của bạn với các Nhà giáo dục Châu Á.