Những phân khúc nào sẽ xuất hiện trong Bảng Ranking EdTech Việt Nam 2023?

Với mục tiêu đưa ra được những tiêu chí xếp hạng minh bạch và công khai cho các sản phẩm Edtech Việt Nam, Edtech Agency cùng Hội đồng Cố vấn Sách trắng & xếp hạng Edtech 2023 đã có một buổi làm việc hiệu quả vào ngày 09/07.

Tại buổi họp, Hội đồng Cố vấn đã thảo luận và quyết định lựa chọn các phân khúc Edtech sẽ đánh giá xếp hạng trong năm 2023 bao gồm: Mầm non, Phổ thông và Đào tạo kỹ năng & học tập suốt đời.

Mỗi phân khúc sẽ được xem xét và đánh giá một cách toàn diện tập trung vào các sản phẩm Edtech được phát triển bởi các doanh nghiệp Việt Nam, dựa trên các tiêu chí cũng như quy trình đánh giá công khai và minh bạch, giúp người dùng và các nhà phát triển Edtech có cái nhìn tổng quan về chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm trong ngành.
Hội đồng Cố vấn cũng nhấn mạnh việc sẽ sử dụng những số liệu sẵn có trên thị trường, bao gồm các nghiên cứu, số liệu của các tổ chức uy tín, để đảm bảo tính khách quan và độ tin cậy trong quá trình đánh giá.
********************************************
Cùng chờ đón Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023 dự kiến xuất bản vào tháng 8/2023 do Edtech Agency chủ trì thực hiện.