Sự kiện công bố Sách trắng & Bảng xếp hạng EdTech Việt Nam 2023 (08/2023)

Tháng 8 tới đây sẽ diễn ra một sự kiện được mong chờ của ngành Công nghệ giáo dục Việt Nam (Edtech) – Sự kiện công bố Sách trắng & bảng xếp hạng Edtech Việt Nam 2023 do Edtech Agency phối hợp cùng các chuyên gia thực hiện.

Sự kiện sẽ là nơi hội tụ của các chuyên gia đầu ngành, các đơn vị Edtech trong nước và quốc tế, các nhà trường & đơn vị đào tạo, các quỹ đầu tư trong khu vực… Edtech Agency mong muốn kiến tạo một không gian Edtech, một điểm hẹn thường niên dành các bên liên quan có thể tham gia kết nối, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, tìm hiểu về thị trường Việt Nam, cũng như trao đổi với các nhà trường, các đơn vị đào tạo để hiểu hơn về xu hướng, nhu cầu ứng dụng công nghệ trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tìm hiểu về Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam :
https://lnkd.in/g8yFEann
 
Đồng hành cùng Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam::
https://lnkd.in/ggGXDzZJ