Có gì trong Sách Trắng EdTech Việt Nam 2023?

Edtech Agency cùng ban cố vấn đang bước vào giai đoạn đánh giá và hoàn thiện Sách trắng Edtech Việt Nam 2023. Sản phẩm cuối cùng chắc chắn sẽ là một nguồn thông tin hữu ích dành cho thị trường Edtech Việt Nam cũng như các đơn vị Edtech, các nhà đầu tư quốc tế tham khảo khi tìm hiểu về thị trường này.
 
Cùng xem Sách trắng Edtech Việt Nam 2023 sẽ đề cập đến những nội dung nào:
✔️ Tổng quan về thị trường Edtech thế giới và Châu Á sẽ cho chúng ta hình dung thăng trầm lên xuống của thị trường trong và sau giai đoạn đại dịch Covid-19.
✔️Thị trường Edtech Việt Nam là trọng tâm chính của Sách trắng với những số liệu, thống kê về thị trường, điều kiện & môi trường phát triển Edtech tại Việt nam, Yếu tố công nghệ trong sản phẩm edtech Việt Nam và Các cấu trúc, quy định về Đầu tư vào công nghệ giáo dục Việt Nam cũng như các thương vụ đầu tư nổi bật thời gian qua.
Còn tiếp
…………….
Cùng chờ đón Sách trắng & xếp hạng Edtech Việt Nam 2023 dự kiến xuất bản vào tháng 8/2023 do Edtech Agency chủ trì thực hiện.

👉 Tìm hiểu thêm về sự kiện:
https://lnkd.in/gDZUEFaW
👉 Đồng hành cùng Sách trắng & Bảng xếp hạng EdTech Việt Nam 2023:
https://lnkd.in/gUpG49_m4