Công nghệ không thể thay thế vai trò của con người trong giáo dục

Ngày nay, lớp học thông minh với các công nghệ hỗ trợ đang ngày càng trở nên phổ biến giúp việc dạy và học trở nên hiệu quả hơn. Nhưng công nghệ sẽ không thể thay thế được vai trò quan trọng của con người trong giáo dục. Điểm mấu chốt vẫn là chúng ta cần xây dựng môi trường học tập hạnh phúc mà ở đó công nghệ hỗ trợ người học, nuôi dưỡng yêu thương và thúc đẩy động lực học tập suốt đời.

Nguồn moet

Phòng thí nghiệm ảo scholAR với công nghệ 3D tiên tiến, thực tế ảo tăng cường (AR/VR) hỗ trợ thầy cô tiến hành các thí nghiệm ảo với các bộ môn Hóa, Lý, Sinh giúp học sinh có thể hiểu, hình dung dễ dàng hơn các khái niệm, các phản sẽ thực sự diễn ra như thế nào trong môi trường thực bằng những mô phỏng sinh động, hấp dẫn.